An image of a steel building
Investerare

IPO 2021

Truecaller AB (publ) har inlett handel i bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm den 8 oktober 2021.

Den 15 september 2021 offentliggjorde Truecaller sin avsikt att börsnoteras på Nasdaq Stockholm. Prospekt och pris offentliggjordes 29 september 2021. Första handelsdagen för Truecaller-aktien var den 8 oktober 2021.

Läs prospektet

Erbjudandet i korthet

Prisintervall 44 - 56 SEK per aktie
Anmälningsperiod för allmänheten 29 september - 7 oktober 2021
Anmälningsperiod för institutionella investerare 29 september - 7 oktober 2021
Offentliggörande av priset i erbjudandet 8 oktober 2021
Första handelsdag i Truecaller-aktien 8 oktober 2021