Governance

Årsstämman 2024

Årsstämma för Truecaller AB (publ) kommer att hållas torsdagen den 23 maj 2024.

Tidigare årsstämmor

2023

2022